بايرن مونيخ و مونيخ ????
سال ???? ميلادي تيم هاي بايرن مونيخ و مونيخ ???? آلمان پس از سال ها بازي در استاديوم المپيک مونيخ تصميم به ساخت ورزشگاه جديدي گرفتند که به بناي فوق العاده مدرن آليانز آرنا اين شهر که در قسمت شمالي آن واقع شده، مبدل شد. استاديوم ??،??? نفري مونيخ از فصل ????-???? مورد استفاده قرار گرفت. اين بناي عظيم که از جنبه معماري ساخت به مراتب از شاهکاري نظير ورزشگاه ولتنيس آرنا گلزن کرشن متعلق به تيم شالکه در سطح بالاتري قرار دارد، حتي از نظر تکنولوژي به کار رفته در آن هم با هيچ استاديوم ديگري درجهان قابل مقايسه نيست.
نظرات کاربران
UserName