روزنامه ماينيچى ژاپن از اين به بعد با كاغذ حاوى تخم گل وگياه چاپ ميشود. بعد از خواندن و كاشتن، جوهر روزنامه تقويت‌كننده گياه خواهد بود
روزنامه ماينيچى ژاپن از اين به بعد با كاغذ حاوى تخم گل وگياه چاپ ميشود. بعد از خواندن و كاشتن، جوهر روزنامه تقويت‌كننده گياه خواهد بود/ منبع:عصر ایران
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName