رهبر انقلاب: از روز عید قربان تا روزعید غدیر، در واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط با مسئله‌ی امامت
📸 رهبر انقلاب: از روز #عید_قربان تا روز #عید_غدیر، در واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط با مسئله‌ی #امامت. ۱۳۸۸/۹/۴
☑️ @Khamenei_ir
نظرات کاربران
UserName