منطقه ای در غرب آسیا با پایتختی اسرائیل. انتشار بمناسبت۱۱سپتامبر
📸طرح| منطقه ای در غرب آسیا با پایتختی اسرائیل.
🚩انتشار بمناسبت #۱۱سپتامبر

☑️ @Khamenei_ir
نظرات کاربران
UserName