نوزادی که اشک میلیون‌ها نفر را درآورد! در این تصویر، یکی از این دو نوزاد، برادر دو قلوی خود را-که فوت کرده است- در حالی که لبخند معصومانه ای به لب دارد در آغوش گرفته است.
نوزادی که اشک میلیون‌ها نفر را درآورد!
در این تصویر، یکی از این دو نوزاد، برادر دو قلوی خود را-که فوت کرده است- در حالی که لبخند معصومانه ای به لب دارد در آغوش گرفته است.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName