قهرمانان با اراده پارالمپیک
قهرمانان با اراده پارالمپیک

در دو روز گذشته رسانه های جهان تصاویر قهرمانان مختلفی که با اراده و با وجود نقص عضو برای رسیدن به موفقیت تلاش می کنند را بازتاب داده اند./ منبع:ایسنا
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName