جمعی از دامداران یاسوجی امروز درتجمعی در مقابل سازمان دامپزشکی در اعتراض به مشکلات صنفی مقدار زیادی شیر را روی زمین و جدول ریختند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند
جمعی از دامداران یاسوجی امروز درتجمعی در مقابل سازمان دامپزشکی در اعتراض به مشکلات صنفی مقدار زیادی شیر را روی زمین و جدول ریختند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName