مرتضی مهرزاد بلند قامت ترین مرد پارالمپیک
🔺مرتضی مهرزاد بلند قامت ترین مرد پارالمپیک

قد نشسته او123 سانتیمتر و 201 سانتیمتر ارتفاع نشسته او وقتی که دستهایش را بلند می کند است.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName