آتش گرفتن کشتي ليسکو گلوريا در درياي بالتيک
سوختن کشتي مسافربري ليسکو گلوريا در روي درياي بالتيک، که حدود 200 مسافر داشت. آتش به کمک نيروي هوايي و دريايي آلمان مهار شد و تمام مسافران نجات پيدا کردند
نظرات کاربران
UserName