تأثر رهبر انقلاب در دیدار امروز، هنگام شنيدن ارائه گزارش درباره فاجعه منا و شهدای منا
📸عکس/ تأثر رهبر انقلاب در دیدار امروز، هنگام شنيدن ارائه گزارش درباره فاجعه منا و شهدای منا
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName