بچه گربه سياهگوش اورآسيا
سياه‌گوش اورآسيا (نام علمي: Lynx lynx) نوعي گربه‌سان بومي اروپا، سيبري، آسياي ميانه و هيماليا است که بزرگترين گونه در ميان سياه‌گوش‌ها به حساب مي‌آيد. طول بدن سياه‌گوش اورآسيا بين ?? تا ??? سانتيمتر، طول دم آن بين ? تا ?? سانتيمتر و ارتفاع قامت آن از شانه به حدود ?? سانتيمتر مي‌رسد. سياه‌گوش‌هاي اورآسيا چند همسر هستند و در هر زايمان ? تا ? فرزند به‌دنيا مي‌آورند. فصل تولد توله‌ها از اوايل زمستان و تا اواسط بهار است. چشم بچه‌ها پس از ?? تا ?? روز باز مي‌شود، بين ?? تا ?? روز پس از تولد قادر به راه رفتن هستند و تا حدود ? سالگي به مادر وابسته‌اند.
نظرات کاربران
UserName