سياه گوش کانادايي
سياهگوش کانادا(Lynx canadensis) پستاندار آمريکاي شمالي و از خانواده گربسانان و خويشاوند نزديک سياهگوش اورآسيا است، با اين حال در برخي از ويژگي ها سياهگوش کانادا بيشتر شبيه بابکت (Bobcat) است تا نسبت به سياهگوش اورآسيا؛ آن را در سراسر کانادا و مراتع آلاسکا و همچنين برخي از مناطق ايالات متحده در شمال مي توان يافت. شکار عمده اين جانور خرگوش کفش برفي است و زندگي سياه گوش هاي کانادايي به شدت به خرگوش هاي کفش برفي بستگي دارد و وقتي تعداد اين خرگوش ها کم شود تعداد سياه گوش ها نيز کاهش مي يابد.
نظرات کاربران
UserName