سياه گوش اورپا
سياه‌گوش اورآسيا (نام علمي: Lynx lynx) نوعي گربه‌سان بومي اروپا، سيبري، آسياي ميانه و هيماليا است که بزرگترين گونه در ميان سياه‌گوش‌ها به حساب مي‌آيد. طول بدن سياه‌گوش اورآسيا بين ?? تا ??? سانتيمتر، طول دم آن بين ? تا ?? سانتيمتر و ارتفاع قامت آن از شانه به حدود ?? سانتيمتر مي‌رسد. رنگ آن نيز بين قهوه‌اي و خاکستري روشن به همراه خال‌هاي سياه روي بدن است. گوش‌هاي مشکي بلند و کاکل‌دار و دو رشته ريش سياه‌رنگ نيز در زير گلو مشخصات ديگر اين حيوان هستند. پنجه‌هاي پوست‌کلفتي نيز دارد که مانند کفش زمستاني در هنگام راه رفتن روي برف ياري‌اش مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName