سياه گوش سيبري
سياه‌گوش يا کاراکال يا منگوله‌گوش گربه‌ساني کوچک است که در خاورميانه و آفريقا مي‌زيَد.سياه‌گوش يکي از سنگين‌ترين و سريع‌ترين گربه‌هاي کوچک است و مطالعات ژنتيکي نشان مي‌دهد که گربه طلايي آفريقايي و سِروال نزديک‌ترين خويشاوندان اين گربه‌سان‌اند. اين حيوان را به‌دليل موهاي بلند سياه‌رنگي که بر روي گوش دارد سياه‌گوش مي‌نامند. کاراکال نام علمي اين حيوان است که آن نيز برگرفته از قره‌قولاق يا قره‌قولاخ در زبان ترکي به معني سياه‌گوش است. کاراکال را نبايد با گربه‌سان ديگري به نام وشق با نام علمي (Lynx لينکس) اشتباه گرفت که او نيز به جهت گوش‌هاي سياهش سياه‌گوش هم ناميده مي‌شود. اين دو جانور شباهت ظاهري زيادي به هم دارند و تا مدتها در طبقه‌بندي‌هاي علمي جانورشناختي نيز سياه‌گوش را در سرده? Lynx قرار داده و از وي با نام‌هايي چون لينکس ايراني يا صحرايي يا آفريقايي ياد مي‌کردند. اما امروزه اين حيوان را در سرده? خاص خود در زيرخانواده? گربه‌سان‌هاي کوچک قرار مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName