پلنگمول
وشق يا سياه‌گوش جانوري است گربه‌سان با جثه‌اي نيمه‌بزرگ. زيستگاه سياه‌گوش، جنگل‌هاي کوهستاني با تراکم بالاي بته و درختچه و علف است. سياه‌گوش جزو زيرخانواده گربه‌سان‌هاي کوچک و از جنس سياه‌گوش‌ها به‌شمار مي‌آيد. اين حيوان در متن‌هاي کلاسيک فارسي وشق ناميده مي‌شده که احتمالا واژه‌اي در اصل ترکي است و در زبان عربي هم نام اين حيوان است. ولي در برخي منابع جديد به آن بيشتر سياه‌گوش مي‌گويند که برگرفته از کاکل سياه‌رنگ بر روي گوش وي و شباهت ظاهري او به سياه‌گوش (Caracal caracal) است. در منطقه تنکابن در شمال ايران به آن پلنگمول هم گفته مي‌شود.[
نظرات کاربران
UserName