دو توله پلنگ برفي
پلنگ برفي كه در انگليسي اونس (ounce) نيز ناميده مي شود. ساكن كوهستانهاي آسياي ميانه است كه گستردگي پراكندگي اش از شمال غربي چين تا تبت و هيماليا امتداد مي يابد. اين گربه در دشتهاي كوهستاني و در بوته زار هاي مخروط داران در ارتفاع 2 تا 6 هزارمتري زندگي مي كند. پلنگ برفي به ورزيدگي و چالاكي معروف است بطور كه مي تواند تا 15 متر افقي و 6 متر عمودي بپرد. فصل جفت گيري از آذر تا اسفند طول مي كشد و بعد از 90 تا 120 روز در پناهگاهي ميان صخره ها كه با موي بدن مادر فرش شده است بطور متوسط دو تا سه توله بدنيا مي آورد. چشمان نوزاد تا نه روز بسته است و بعد از سه ماه به تدريج براي غذا مادرشان را تعقيب مي كنندو دست كم تا سال بعد به او وابسته مي مانند.
نظرات کاربران
UserName