پادشاه برف
پلنگ برفي ساکن کوهستان‌هاي آسياي ميانه است اين گربه سان در دشت‌هاي كوهستاني و در بوته زارها و جنگل‌هاي مخروط داران در ارتفاع ? تا ? هزار متر زندگي مي‌كند. تابستان‌ها در مراتع مرتفع و نواحي صخره‌اي ديده مي‌شود و در زمستان ممكن است در پي طعمه تا جنگل‌هاي زير ???? متر پائين بيايد. رنگ زمينه بدنش از خاكستري روشن تا خاكستري دودي متغير است و در قسمت شكم به سفيدي مي‌زند. سر، گردن و قسمت‌هاي انتهائي دست و پا از خال‌هاي توپر پوشيده شده در حالي كه بقيه بدن از گل بته‌هائي پوشيده شده كه به شكل حلقه‌هائي بزرگ هستند و اغلب خال‌هاي كوچك‌تري را دربر مي‌گيرند. دم در پلنگ برفي در مقايسه با گربه‌هاي ديگر فوق‌العاده دراز و تقريباً هم طول با بدن است. از دم بلندش هم براي حفظ تعادل در هنگام پرش و هم در اوقاتي كه دما زير صفر مي‌شود براي پوشاندن بدن، به ويژه بيني و دهان استفاده مي‌كند. از ويژگي‌هاي شاخص ديگر پلنگ برفي پنجه‌هاي بسيار بزرگ و پشمالوي آن است كه هم به عنوان كفش برفي و هم به عنوان بالشتك‌هايي روي صخره‌هاي تيز به كار مي‌رود.
نظرات کاربران
UserName