گاهی ادما نه تکرار می شن نه تکراری
👉Channel: @imazh_channel
نظرات کاربران
UserName