در مراکش نوعی خاص از بز وجود دارد که بهتر از میمون وسایر پستانداران از درخت بالا می رود، بز های درختی جاذبه توریستی مراکش هستند
⭕️در مراکش نوعی خاص از بز وجود دارد که بهتر از میمون وسایر پستانداران از درخت بالا می رود، بز های درختی جاذبه توریستی مراکش هستند.
👇👇👇
@parsinehnews
نظرات کاربران
UserName