در کتابخانه دانشگاه هاروارد، چهار کتاب قدیمی مربوط به قرن ١٧ ميلادي وجود دارد که جلد آنها از پوست انسان ساخته شده است...!
⭕️ در کتابخانه دانشگاه هاروارد، چهار کتاب قدیمی مربوط به قرن ١٧ ميلادي وجود دارد که جلد آنها از پوست انسان ساخته شده است...!
👇👇👇👇
@parsinehnews
نظرات کاربران
UserName