پرتره پلنگ برفي
پلنگ برفي (به انگليسي: Snow leopard) از گونه پلنگ هاي نادر جهان است. زيستگاه اين موجود، کوه‌هاي مرتفع هيماليا است. اين پلنگ بدليل شکار بي رويه براي فروش پوستش در معرض انقراض قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName