"شادروان داوود رشیدی؛ آمدم ،دیدم ،رفتم"
📢 #ویژه_برنامه_صوتی

💢 "شادروان داوود رشیدی؛ آمدم ،دیدم ،رفتم"

🔸برای شنیدن تمامی برنامه ها، اپلیکیشن "رادیو سرنا" را از وبسایت زیر دریافت کنید👇
🌐 radiosorna.ir

✴️ @sornanews
نظرات کاربران
UserName