بی آبی در روستای “کلاته نوکاخک” گناباد
جمعیت 30خانواری روستای “کلاته نوکاخک” گناباد آب برای نوشیدن ندارد. قنات و چاه‌های اطراف روستا خشک ‌شده/منبع:صرفاجهت اطلاع
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName