کانيون، گربه وحشي پشمالو
گربه وحشي پشمالو (puma concolor) ، همچنين به عنوان يوزپلنگ درنده آمريکايي، شير کوه يا گربه کوهي شناخته مي شود از خانواده گربه سانان (Felidae) و بومي قاره آمريکا است. منابع غذايي اوليه اين درنده شامل: آهو، گوزن، گوسفند کوهي آمريکايي و همچنين گاو، اسب و گوسفند اهلي است. گربه وحشي پشمالو داراي رکورد گينس براي حيوانات با بالاترين تعداد نام ها ست، احتمالا به دليل توزيع گسترده آن در سراسر شمال و جنوب امريکا به تنهايي بيش از40 نام به زبان انگليسي دارد.
نظرات کاربران
UserName