تصاوير منتخب هفته گذشته جهان 013
دوشنبه چهار اکتبر – هائيتي: کارگر يک فروشگاه در حاليکه سر مانکنها را در دست گرفته، از ميان ساختمان‌هاي آسيب ديده در زلزله‌ي ?? ژانويه در هاييتي عبور مي‌کند. (عکس: رامون اسپينوزا / آسوشيتد پرس)
نظرات کاربران
UserName