رضا مهماندوست سرمربی سابق ایران برای جمهوری آذربایجان از 4سهمیه 3 مدال گرفت.
رضا مهماندوست سرمربی سابق ایران که از سوی رئیس بی کفایت فدراسیون تکواندو فراری داده شد و مزدور لقب گرفت❗️ برای جمهوری آذربایجان از 4سهمیه 3 مدال گرفت.

@copyxpaste 👈
نظرات کاربران
UserName