بهداد و اولین مربی اش؛ بهداد پس از دیدن اولین سرمربیش که برای استقبال او آمده بود گلی بر گردنش انداخت و دستان مربی هشتاد ساله را بوسید
⭕️ بهداد و اولین مربی اش؛ بهداد پس از دیدن اولین سرمربیش که برای استقبال او آمده بود گلی بر گردنش انداخت و دستان مربی هشتاد ساله را بوسید

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName