شجاع باش حتی اگر نیستی
شجاع باش

حتى اگر نيستى

وانمود كن به شجاع بودن

چون هيچكس نمى‌تواند

تفاوتشـان را تشخيص دهد

امــا تـو کـم کـم

شجاع میشوی.

@akabano آکابانو☘
نظرات کاربران
UserName