همه ما نمی توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم، ولی می توانیم کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهیم
همه ما نمی توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم،
ولی می توانیم کارهای کوچک را
با عشقی بزرگ انجام دهیم .

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName