پلنگ ابري در نشويل، تنسي
پلنگ ابري بزرگترين گربه متوسط جثه است و برخلاف نامش با پلنگ خويشاوندي نزديك ندارد. نام آن در زبان مالزيايي به معناي «ببر درختي» و در زبان چيني به معناي «پلنگ نعنايي» است زيرا گمان مي شود لكه هاي نامنظم روي بدنش شبيه برگ هاي نعنا هستند. دمش فوق العاده بلند و معمولاً به اندازه طول بدن است. پاها نسبتاً كوتاه و پنجه ها بزرگ و پهن هستند. الگوي لكه هاي روي بدنش شاخص و منحصر به فرد است. رنگ زمينه زرد كمرنگ تا قهوه اي پررنگ است. لكه هاي بزرگ با شكل هاي نامنظم وجه تسميه نام ابري هستند. اين لكه ها در حاشيه سياه يا قهوه اي تيره و در وسط كمرنگ ترند. سينه و شكمش رنگ پريده يا سفيد است و چندتايي خال دارد. پشت و گردنش خال هاي سياه يا قهوه اي تيره كشيده اي دارد. سر و پاها نيز معمولاً خالدارند. دم بسيار پشمالو با حلقه هاي سياه شكسته و چشم ها زردرنگ هستند. پلنگ ابري جمجمه كشيده اي دارد كه با تمام گربه هاي ديگر متفاوت است و آن را به تنهايي در جنسي جداگانه قرار مي دهد. دندان هاي نيش آن به نسبت جثه اش از تمام گربه ها بزرگتر است و تا ?/? سانتي متر مي رسد.
نظرات کاربران
UserName