مسئولان ساده‌زیست را بشناسیم، حاج سیداحمد خمینی

☄مسئولان سادهزیست را بشناسیم 1️⃣ حاج سیداحمد خمینی 🔆 سمت: فرزند و مسئول بیت رهبر نظام اسلامی☑️ @khamenei_history

نظرات کاربران
UserName