حضور رهبر انقلاب در جمع رزمندگان لشگر ۸ نجف، به فرماندهی سردار احمد کاظمی در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷
🖼 حضور رهبر انقلاب در جمع رزمندگان لشگر ۸ نجف، به فرماندهی سردار احمد کاظمی در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷

☑️خاطره رهبر انقلاب از حضورشان👇
@Khamenei_History
نظرات کاربران
UserName