رهبرانقلاب: آن ورزشکاری که بعد از آنکه در کشتی پشت حریف را به خاک میرساند سجده میکند؛اینها از نمادهای هویّت و شخصیّت ایران اسلامی است؛از این آدمها تجلیل کنید،اینها را تقویت کنید
🎁رهبرانقلاب: آن ورزشکاری که بعد از آنکه در #کشتی پشت حریف را به خاک میرساند #سجده میکند؛اینها از نمادهای هویّت و شخصیّت ایران اسلامی است؛از این آدمها #تجلیل کنید،اینها را تقویت کنید.۹۴/۱٠/٢١
#Rio2016
نظرات کاربران
UserName