قضاوت شرم آور در فوق سنگين وزنه برداري؛ مدال بهداد سليمي را دزديدند
قضاوت شرم آور در فوق سنگين وزنه برداري؛
مدال بهداد سليمي را دزديدند
زور قوی ترین مرد جهان به داوران نرسید.ورزش3

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName