متوسط استفاده از شبکه های مجازی در دنیا بیست دقیقه و ایران 9 ساعت است
متوسط استفاده از شبکه های مجازی در دنیا بیست دقیقه و ایران 9 ساعت است

به آکابانو بپیوندید ☘
telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA
نظرات کاربران
UserName