بانک امیلیانو یک بانک پنیری در ایتالیا
بانک امیلیانو یک بانک پنیری در ایتالیاست با پنیرهایی به ارزش200 میلیون دلار که هرجایی یافت نمیشود. مردم پنیرهای خود را به بانک میسپارند تا بخوبی ازآنها نگهداری شود.

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName