چیزی که بالای سرت بردی ۲۴۵ کیلوگرم فولاد نبود، ۸۰ ميليون قلب بود!
چیزی که بالای سرت بردی ۲۴۵ کیلوگرم فولاد نبود، ۸۰ ميليون قلب بود!
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName