فانوس اسکندریه یکی از هفت عجایب جهان باستان توسط اسکندر مقدونی بنا شد و در حدود ۱۵ قرن روشن بود
فانوس اسکندریه یکی از هفت عجایب جهان باستان توسط اسکندر مقدونی بنا شد و در حدود ۱۵ قرن روشن بود.

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName