جهان پهلوان تختی و سوریان در المپیک ریو! تصویر جهان پهلوان تختی، عبدالله موحد (پایین سمت راست) و حمید سوریان/ تالار افتخارات کشتی در شهر ریودوژانیرو
جهان پهلوان تختی و سوریان در المپیک ریو!

🔹تصویر جهان پهلوان تختی، عبدالله موحد (پایین سمت راست) و حمید سوریان/ تالار افتخارات کشتی در شهر ریودوژانیرو/منبع:آخرین خبر
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName