مسابقه سبيل در اتريش
مسابقه بزرگترين و زيباترين سبيل هاي اروپا که در اتريش برگزار مي شود. شرکت کنندگان از سراسر اروپا براي نمايش سبيل هاي خود به اتريش آمده اند.
نظرات کاربران
UserName