بزرگترين شير دنيا
بزرگترين شير دنيا
كامي نام بزرگترين شير دنيا ميباشد كه در يكي از پارك هاي ملي افريقا به شدت از او مراقبت مي شود كامي 201 سانتيمتر قد و نزديك به 830 كيلوگرم وزن دارد/منبع:پارسینه
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName