عشق جاودان مادری از ۴۰۰۰ سال پیش تاکنون/ این مادر در حدود چهار هزار سال پیش در مقابله با زلزله ای شدید فرزندش را به آغوش کشید اما هردو زیر آوار مدفون شد
🔺عشق جاودان مادری از ۴۰۰۰ سال پیش تاکنون/ این مادر در حدود چهار هزار سال پیش در مقابله با زلزله ای شدید فرزندش را به آغوش کشید اما هردو زیر آوار مدفون شد/منبع:آخرین خبر
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName