پاترولا آگيلا، تيم پروازهاي نمايشي اسپانيا
پاترولا آگيلا، تيم پروازهاي نمايش نيروي هوايي اسپانيا که در مناسب هاي مختلف به اجراء نمايش هاي پروازي مي پردازند.
نظرات کاربران
UserName