لکه‌های بدن مایکل فلپس قهرمان شنای آمریکا در المپیک ،به دلیل استفاده از طب سنتی بادکش است. گفته می شود باد کش کردن عضلات باعث بهبود گردش خون و تسکین درد می شود
لکه‌های بدن مایکل فلپس قهرمان شنای آمریکا در المپیک ،به دلیل استفاده از طب سنتی بادکش است. گفته می شود باد کش کردن عضلات باعث بهبود گردش خون و تسکین درد می شود./منبع:ایران
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName