پوستر هاي زيبا مزين بنام امام رضا عليه السلام
در وايت آمده است که حُميده، شبي پيامبر خدا صلي الله عليه و آله را در خواب ديد و آن حضرت به او گفت که نجمه را به فرزند خود موسي عليه السلام ببخشد؛ زيرا از او فرزندي به دنيا مي آيد که بهترينِ اهل زمين است. به اين سبب، حميده، نجمه را به آن حضرت بخشيد. از امام کاظم عليه السلام هم روايت شده است که فرمود: جد و پدرم در خواب به من فرمودند: «اي موسي! از اين کنيز بهترينِ اهل زمين بعد از تو به دنيا مي آيد. نامش را «علي» بگذار که به زودي خداوند عدل و رأفت و رحمت را با او ظاهر مي کند. خوشا به حال کسي که او را تصديق کند و واي بر کسي که او را دشمن دارد و انکار کند».
نظرات کاربران
UserName