شليك هاى الهه احمدى در دور مقدماتى عالى بودو او به فينال صعود كرد
شليك هاى الهه احمدى در دور مقدماتى عالى بودو او به فينال صعود كرد
فینال این ماده از ساعت18به وقت ایران

🔴تصاویر و نتایج آنلاین +
اخبار لحظه ای المپیک در👇
telegram.me/joinchat/CUyUyD05QD3XM4a7Z2fh-A
نظرات کاربران
UserName