در قضيه جنايات رژيم سعودی، دبیر کل بدبختِ روسیاهِ سازمان ملل اعتراف کرد، گفت فشار آوردند به من. خب نمیتوانی برو کنار! چرا می‌ایستی و خیانت میکنی به بشریت؟ ۹۵/۵/۱۱
📸طرح| رهبر انقلاب: در قضيه جنايات رژيم سعودی، دبیر کل بدبختِ روسیاهِ سازمان ملل اعتراف کرد، گفت فشار آوردند به من. خب نمیتوانی برو کنار! چرا می‌ایستی و خیانت میکنی به بشریت؟ ۹۵/۵/۱۱
☑️ @Khamenei_ir
نظرات کاربران
UserName