موش ماهی یکی از کهن‌ترین موجودات کره زمین که 400 میلیون سال پیش از کوسه‌ها منشعب شدند
موش ماهی یکی از کهن‌ترین موجودات کره زمین که 400 میلیون سال پیش از کوسه‌ها منشعب شدند.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName