لباس محلی تنها دختر المپیکی افغان که سوژه عکاسان خارجی شده است
لباس محلی تنها دختر المپیکی افغان که سوژه عکاسان خارجی شده است

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName