فیسبوک، تنها پناهگاه داعش
طراح:اعظم حیدریان، نیره اخباری/ مشهد
نظرات کاربران
UserName